Freedom Mobile Edmonton South
4209 - 23 Ave NW
Edmonton, AB. T6L 5Z8

Phone: 780-680-5874


 

 Freedom Mobile Edmonton South 
Unit 119, 9303 - 34 Avenue NW
Edmonton, AB. T6E 5W8

Phone: 780-800-3812


  Freedom Mobile Whitemud Crossing 
Unit 107, 4211 - 106 Street NW
Edmonton, AB. T6J 6L7

Phone: 780-757-0113


 

Freedom Mobile Edmonton West
10122 - 149 Street NW
Edmonton, AB. T5P 0M4

Phone: 780-757-3422


 

Freedom Mobile Hermitage Square
12739 - 50 Street
Edmonton, AB. T5H 4L8

Phone: 780-757-2278
Freedom Mobile St. Albert
506 St. Albert Trail, Unit 110
St. Albert, AB. T8N 5Z1

Phone: 780-569-1130


 
Freedom Mobile Windermere Crossing
1265 Windermere Way SW
Edmonton, AB. T6W 0P1

Phone: 780-752-2278